Làng Cua Đồng

Tỷ giá
MÃ NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 19.713,59 19.713,59 20.010,76
EUR 28.621,23 28.621,23 28.965,24
GBP 35.875,05 35.875,05 36.452,51
JPY 206,08 206,08 210,03
USD 21.180,00 21.180,00 21.230,00
(Vietcombank)
 
(Sacombank)