Làng Cua Đồng

Trang chủ > Thực đơn

Cơm Canh Cua Nấu Bầu

Gourd & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 28,000đ/phần/1người

Cơm Riêu Cua Nấu Mẻ + Rau Sống

Sour Field Crab Soup With Rice and Vegatables (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cơm Canh Hến Nấu Rau Cần

Water Dropwort with Mussel and Rice (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

cơm + canh cải xanh nấu cá rô

anabas fish cooked with green cabbage soup

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

CANH SẤU NẤU SƯỜN NON( theo mùa)

Dracontomelum fruit cook with pork rib( with season)

Giá tiền: 65,000vnd

Cơm Canh Cua Nấu Rau Nhút Khoai Sọ

Naptunia, Taro & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 38,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Bầu

Gourd & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 28,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Hoa Thiên Lý

Thien Lý flower & Field Crab soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 30,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Cải Xanh

Green Cabbage & Field Crab Soup with Rice

Giá tiền: 28,000đ/phần/1người

cơm + canh cua rau muống

Water Morning Glory & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 28,000đ/phần/1người

Lẩu Cua Đồng

Field Crab hot pot

Giá tiền: 200 - 260,000vnd

Cơm Canh Cua Rau Đay Mướp Hương

Local Rau Đay & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Cải Xanh

Green Cabbage & Field Crab Soup with Rice

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Hoa Thiên Lý

Thien Lý flower & Field Crab soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 38,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Rau Nhút Khoai Sọ

Naptunia, Taro & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

cơm + canh cua rau muống

Water Morning Glory & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Bầu

Gourd & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cua Đồng Lăn Cốm

Field Crab with Young Rice Flakes

Giá tiền: 42,000đ/phần/1người