Làng Cua Đồng

Trang chủ > Thực đơn > Thức uống

bia hà nội

hanoi beer

Giá tiền: 27,000đ

bia saporo

saporo beer

Giá tiền: 27,000đ

bia ken

ken beer

Giá tiền: 22,000đ

bia sai gon

saigon beer

Giá tiền: 22,000đ

samurai

samurai

Giá tiền: 15,000đ

coca

coca

Giá tiền: 17,000đ

Sprite

Sprite

Giá tiền: 17,000đ

Nước Sấu

Dracontomelon fruit juice

Giá tiền: 25,000đ

Nước Chanh Dây

Passion Fruit Juice

Giá tiền: 18,000vnd

Nước Chanh Tươi

Fresh Lemon Juice

Giá tiền: 20,000đ

Nước Cam Tươi

Fresh Organge Juice

Giá tiền: 25,000đ

Nước Bột Sắn Dây

Tabioka Juice

Giá tiền: 20,000đ

Nước Mơ

Apricot Juice

Giá tiền: 25,000

Nước Sâm Mía Lau Nấu đường Phèn

Special suger cane juice

Giá tiền: 18,000đ