Làng Cua Đồng

Trang chủ > Thực đơn > Rau

Cà Ghém Muối Xào Tóp Mỡ

Giá tiền: 42-84000

ẾCH XÀO BƠ SẢ

Frog fried with lemon grass and butter

Giá tiền: 53,000đ

ẾCH XÀO DỌC MÙNG

Frog fried with Indian Taro Tree

Giá tiền: 53,000đ

Rau Rền Luộc Chấm Mắm Tép Chưng

Boiled Ren Leaf with Tinyshrimp paste

Giá tiền: 27,000 vnd

Rau Lang Luộc Chấm Mấm Cáy

Boiled Tomato Leaf with Mam Cay

Giá tiền: 27,000 vnd

Rau Muống Luộc Chấm Tương Bần

Boiled Water Morning Glory with Tuong Ban

Giá tiền: 25,000 vnd

Rau Cần Xào Tỏi

Fried Water Dropwort with Garlic

Giá tiền: 33-65,000đ

Rau Lang Xào Tỏi

Fried Tomato Leaf with Garlic

Giá tiền: 33-65,000đ

Rau Muống Xào Tỏi

Fried Water Morning Glory with Garlic

Giá tiền: 33-65,000đ

RAU MUỐNG XÀO THỊT BÒ

Fried water morning glory with beef

Giá tiền: 45-90,000đ

HOA THIÊN LÍ XÀO HẾN

Thien Li flower fried with tiny mussel

Giá tiền: 48-90,000đ

HOA THIÊN LÍ XÀO THỊT BÒ

Thien Li flower fried with beef

Giá tiền: 50-100

Cơm Canh Cua Rau Đay Mướp Hương

Local Rau Đay & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 28,000đ/phần/1người