Làng Cua Đồng

Trang chủ > Thực đơn > Trang miệng

Chocolate tươi Trà xanh japan

Nama chôc green tea

Giá tiền: 150,000

Chocolate tươi Japan

Japanese nama chocholate

Giá tiền: 150,000

rau câu trà xanh

green tea jelly

Giá tiền: 12,000vnd

rau câu cà phê

coffee jelly

Giá tiền: 12,000vnd