Làng Cua Đồng

Trang chủ > Thực đơn > Lẩu Các Loại

Chả Chả Lã Vọng

Giá tiền: 155000

Lẩu Vịt Om sấu

Duck hot pot ( special northern style)

Giá tiền: 230,000 vnd

Lẩu Riêu Cá Chép

Carp hot pot

Giá tiền: 190-240,000vnd

Lẩu Cua Đồng Với Nấm Các Loại

Field Crab Hot Pot with mushrooms

Giá tiền: 240- 300,000vnd/ 2-4 người ăn

Lẩu Cua Đồng

Field Crab hot pot

Giá tiền: 200 - 260,000vnd