Làng Cua Đồng

Trang chủ > Thực đơn > Cua đồng

Chả Cốm

Giá tiền: 35000

thịt cua đồng xúc bánh đa

field crab meat with grilled rice paper

Giá tiền: 55,000đ

Nem (Chả Giò) Cua Đồng Cua Dong Spring Roll

Cua Dong Spring Roll

Giá tiền: 37-72,000đ

Cua Đồng Rang Me

Field Crab with Tamarind Sauce

Giá tiền: 42,000đ

cua đồng chiên giòn

deep frield field crad

Giá tiền: 42,000đ

Cua Đồng Lăn Cốm

Field Crab with Young Rice Flakes

Giá tiền: 42,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Bầu

Gourd & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 28,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Cải Xanh

Green Cabbage & Field Crab Soup with Rice

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Hoa Thiên Lý

Thien Lý flower & Field Crab soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 38,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Rau Nhút Khoai Sọ

Naptunia, Taro & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

cơm + canh cua rau muống

Water Morning Glory & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Bầu

Gourd & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Canh Cua Rau Muống

Water Morning Glory & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 38,000đ/phần/1người