Làng Cua Đồng

Trang chủ > Thực đơn > Cá

Chả Cá Thác Lác Chiên

Giá tiền: 50000

Chả Cá Thác Lác Hấp Cải Bẹ Xanh

Giá tiền: 80.000

Cá Rô ( Râm) Bí chiên giòn chấm mắm me

fried baby Anabas

Giá tiền: 47.000

Cá Chép Kho Giềng

well cooked Carp fish

Giá tiền: 57,000đ

Cá rô bí chiên giòn chấm mắm me

deep fried oletoris balia

Giá tiền: 45-90,000đ

Cá Bống Dừa Kho Tương Bần

Giá tiền: 50,000đ

Cá Rô Hầm Nước Dừa

Field Anabas Stew With Coconut Juice

Giá tiền: 50,000đ