Làng Cua Đồng

Trang chủ > Thực đơn > Tôm, mực, ốc

Tép Riu Rang Khế

Fried Tiny Shrimp Fried with Star Fruit

Giá tiền: 40-80,000đ