Làng Cua Đồng

Trang chủ > Thực đơn > Bò, heo

Giò Me( Bê)

Beef ham

Giá tiền: 50,000

Lòng Lợn Mắm Tôm

Pig Inner

Giá tiền: 53-100,000vnd

Giò xào bó mo cau với Dưa Hành

HAM with Pickle and Onion

Giá tiền: 45-90,000đ

Thịt Đông Dưa Chua (N-L)

Frozen Stew Pork Served with Pickles (S-L

Giá tiền: 37,000đ - 72,000đ

THỊT KHO DỪA

Pork Cook with old Coconut

Giá tiền: 40-80,000đ

Thịt Ba Chỉ Rang Cháy Cạnh

Deep Fried pork meat with peanuts

Giá tiền: 47-94,000đ

Thịt Ba Chỉ Trưng Mắm Tép

Lean and Fat Meat Mixed Stew with Tiny shimp pastse

Giá tiền: 43-85,000đ

Chân Giò Nấu Giả Cầy

False Dog Meat Dish (Prepare with Pig Leg)

Giá tiền: 43-85,000đ

Lưỡi Lợn Luộc

Steamed Pork Toung

Giá tiền: 38-75,000đ

Dạ Dày Lợn Luộc

Steamed Pork Stomach

Giá tiền: 45-85,000đ

Giò Lợn Luộc (N-L)

Steamed Pork Leg (S-L)

Giá tiền: 37-72,000đ