Làng Cua Đồng

Trang chủ > Tin tức

THÔNG BÁO THÔNG BÁO!!!!!!

THAY MẶT TOÀN THỂ NHÂN VIÊN  QUÁN H'sCUA ĐỒNG XIN

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QÚY KHÁCH TRONG

VÀ NGOÀI NƯỚC TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA.

HIỆN TẠI ĐÃ CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA  MỘT SỐ SỰ NHÁI TÊN VÀ

ĂN THEO TÊN QUÁN NÊN QUÁN XIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG:

H'S CUA ĐỒNG KHÔNG CÓ BẤT CỨ MỘT

 CHI NHÁNH NÀO.

RẤT KÍNH MONG SỰ ỦNG HỘ CỦA QÚY KHÁCH

Về trang trước Tạo trang in

Các tin khác: